2 czerwca 2014
Im bliżej 22 czerwca i rybnickiego koncertu zespołu 30 Seconds to Mars tym większa okazja, by wykazać się własną inwencją twórczą, która może zaprocentować udziałem w tym wydarzeniu. Całkiem bezpłatnie. 
 
Rybnicki magistrat ogłosił dwa konkursy, w których do wygrania są dwa podwójne zaproszenia na rybnicki koncert 30 Seconds to Mars (po jednym na każdy z konkursów). 
 
Adresujemy je do wszystkich osób, niezależnie od tego gdzie mieszkają. Podobne konkursy organizowaliśmy już przy okazji wcześniejszych występów gwiazd w naszym mieście. Pamiętam, że bilety na występ zespołu Guns N' Roses wygrała osoba z Lublina. Chcemy po prostu, aby Rybnik kojarzony była jako miasto, gdzie odbywają się dobre koncerty – mówi Krzysztof Jaroch z Urzędu Miasta w Rybniku.
 
Pierwszą podwójną wejściówkę można zdobyć w konkursie "30 sekund do Rybnika". Co trzeba zrobić? 
 
Przede wszystkim uruchomić swoją kreatywność i najlepiej mieć pod ręką zegarek. Chodzi o stworzenie multimedialnej prezentacji Rybnika, której czas nie może przekroczyć 30 sekund. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, forma pracy jest dowolna, może to być przykładowo film, kompilacja zdjęć lub fotokast. 
 
Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected], podając w temacie: Konkurs „30 sekund do Rybnika”, w terminie do 11 czerwca tego roku, do godz. 23.59 (liczy się godzina wpływu korespondencji). Do zgłoszenia trzeba załączyć wypełnioną i zeskanowaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz, w przypadku osoby niepełnoletniej, zgodę opiekuna prawnego (załącznik nr 2). Oba załączniki są do pobrania na stronie www.rybnik.eu.
 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 czerwca. Laureat zostanie poinformowany o wygranej drogą telefoniczną,  wyniki będą też zamieszczone na stronie: www.rybnik.eu. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na fanpage’u strony Rybnik.eu w serwisie Facebook. 
 
Drugie podwójne zaproszenie czeka na zwycięzcę konkursu "Powitanie Marsów". 
 
W formie graficznej lub filmowej należy stworzyć projekt przedstawiający Wasze powitanie amerykańskiej grupy w Rybniku. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice. Propozycje graficzne można przygotować m.in. w formie kolażu, plakatu, zdjęcia, szkicu, fotokastu, itp. Materiały filmowe mogą być nagrane np. kamerą wideo lub telefonem komórkowym. Liczy się przede wszystkim inicjatywa i pomysłowość oraz ciekawe nawiązanie do Rybnika. Prace trzeba przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected], podając w temacie: Konkurs „Powitanie Marsów”, w terminie do 11 czerwca tego roku, do godz. 23.59 (liczy się godzina wpływu korespondencji). Należy załączyć wypełnioną i zeskanowaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz, w przypadku osoby niepełnoletniej, zgodę opiekuna prawnego (załącznik nr 2). Oba załączniki, podobnie jak regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.kultura.rybnik.eu
Ogłoszenie wyników nastąpi 13 czerwca.