POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w serwisie internetowym pod adresem: prestigemjm.com (dalej: Serwis) jest Prestige MJM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Poznańska 72, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS: 0000461736, NIP: 6080082025, REGON: 300993641.
 2. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).
 3. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami poprzez adres mailowy [email protected], jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej prestigemjm.com lub pod numerem telefonu: 62 734 62 61.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z: (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników ze względu na obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji usługi żądanej przez Użytkownika lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji usługi, lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora, zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) oraz zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, poczty oraz aplikacji Administratora. Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak:
  • adres IP,
  • adres URL żądania,
  • nazwa domeny,
  • identyfikator urządzenia,
  • typ przeglądarki,
  • język przeglądarki,
  • liczba kliknięć,
  • ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach,
  • data i godzina korzystania z Serwisu,
  • typ i wersja systemu operacyjnego,
  • rozdzielczość ekranu,
  • dane zbierane w dziennikach serwera,
  • a także inne podobne informacje.

   Niezależnie od powyższego, będziemy wykorzystywać dane zbierane automatycznie do personalizowania treści i reklam naszych usług, jak też do personalizowania treści i reklam towarów i usług Zaufanych Partnerów (reklamodawców), przy czym będzie się to odbywało w obrębie Serwisu.
 4. Dane zebrane automatycznie będziemy również wykorzystywać do badania ruchu na stronach Serwisu, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisu, ich poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nim zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.
 5. Dane osobowe z pkt II ust. 3 przetwarzane są na rzecz filtrowania nienaturalnego ruchu generowanego przez roboty (tzw. „pająki”) uniemożliwiając ataki hakerskie.
  W przypadku używania wyspecjalizowanych funkcjonalności serwisu (np. Newsletter, formularz kontaktowy), za zgodą Użytkownika gromadzone i przetwarzane są ponadto następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • dane o zainteresowanej usłudze.
 6. Adresy e-mail mogą być gromadzone, za osobną zgodą, na potrzeby Newslettera i być wykorzystywane do przesyłania podsumowań wewnętrznych wiadomości i artykułów oraz w ramach wewnętrznej promocji usług i funkcji Serwisu. Nie są one przekazywane stronom trzecim.
 7. W zakresie danych zbieranych automatycznie administratorami Twoich danych mogą być także Zaufani Partnerzy wskazani w punkcie V Polityki Prywatności.

PODSTAWA DO PRZETWARZANIA

 1. Wszelkie zbierane dane przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą do przetwarzania danych osobowych może być:
  • zgoda na korzystanie z Serwisu i przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Zgoda na przetwarzanie wyrażana będzie bądź przez kontynuację z korzystania Serwisu po obejrzeniu stosownego komunikatu, bądź przez zaznaczenie opcji w polu typu „checkbox”.
 3. W przypadkach wyrażenia dodatkowych zgód, będzie istniała możliwość przesyłania/przekazywania elektronicznej informacji handlowych na temat usług Serwisu.
 4. Dane przetwarzane będą przez czas nieokreślony do momentu otrzymania żądania ich usunięcia wynikającego z praw Użytkownika.

PRAWA DOSTĘPU DO DANYCH

 1. W związku z przetwarzaniem Użytkownikom przysługuje szereg uprawnień. Użytkownicy mogą z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami mailowo: [email protected]. Zwracając się, prosimy pamiętać o podaniu danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu, co usprawni odpowiedź na pytania i żądania. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 2. Przysługuje Ci:
  • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
  • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem usługi lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego.
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

 1. W celu świadczenia przez Prestige MJM sp. z o.o. sp. k. usług drogą elektroniczną oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Listę podmiotów (innych administratorów danych), które przy pomocy danych zebranych w Serwisie prestigemjm.com realizują własne cele zamieściliśmy w pkt. V ust. 2.  Polityki Prywatności.
 2. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:
  • Google Analytics
   W naszych serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA.
   Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
   W Aplikacjach Mobilnych nie ma możliwości by zablokować funkcjonowanie tego narzędzia. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie danej aplikacji.
  • Piksel Meta
   Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego Serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Meta. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszego Serwisu. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:
   • emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
   • tworzenie grup odbiorców reklam,
   • analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
   • używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

    Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs, w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.
  • Wtyczki społecznościowe
   Na stronie prestigemjm.com używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy takie jak: Facebook, X (dawniej Twitter), YT, Instagram. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy ani nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja wraz z Twoim numerem IP jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli natomiast zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyjesz danej wtyczki, by udostępnić materiał, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
  • Lista partnerów, którzy zbierają dane dla własnych celów (inni administratorzy)
   Poniżej przedstawiamy listę Partnerów oraz stosowanych przez nich polityk prywatności, którzy uzyskują dostęp do danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem naszego Serwisu oraz Aplikacji Mobilnych i wykorzystują te dane także do własnych celów („Partnerzy”).

PROFILOWANIE

 1. Dane zebrane automatycznie mogą służyć do profilowania (art. 4 pkt 2 RODO). Profilowanie to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam oraz naszym Partnerom bardziej szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych Użytkownikowi.
 2. Reklamy i treści wyświetlane w naszych Serwisach mogą być targetowane lub profilowane, czyli kierowane do urządzeń i przeglądarek o określonych cechach, wg różnych kryteriów. Kryteria te to: geolokalizacja: kraj, miasto, województwo, podstrona, czy informacje techniczne nt. urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny.
 3. W przypadku numeru telefonu dane gromadzone są na potrzeby profilowania Użytkownika pod kątem statystyk finalizacji konwersji oraz na podstawie analizy jej historii tworzenia profilu zaufania do Użytkownika.

OBOWIĄZKI STRON I ODPOWIEDZALNOŚĆ

 1. Korzystanie z Serwisu nie nakłada na Użytkownika obowiązku podawania danych. Niemniej blokowanie dostępu do takich elementów jak cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu
 2. W przypadku chęci korzystania z Systemu rezerwacyjnego Użytkownik ma obowiązek podania numeru telefonu (a w rzadkich przypadkach również imienia) celem identyfikacji opisanej w punkcie II.
 3. Administrator oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zabezpieczającymi dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuzasadnioną modyfikacją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasad przetwarzania danych osobowych, jakie określono w Umowie, Ustawie lub odpowiednich aktach wykonawczych i poniesienia w związku z tym przez drugą Stronę jakiejkolwiek szkody, Strona winna naruszenia, jest zobowiązana do pokrycia szkody poniesionej przez drugą stronę, przy czym Strony ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej („damnum emergens”) i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści („lucrum cessans”).

ZABEZPIECZENIA

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 2. Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności: ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, ochronę przed utratą danych.
 3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 z późn. zm.).
 4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.