Spotkaj się z Matteo Bocellim przed jego koncertem w Polsce!

21 grudnia 2023
Indywidualne spotkanie z idolem, chwila rozmowy, wspólne zdjęcie – to marzenie każdego fana. Teraz jest na to szansa! Matteo Bocelli sam zaproponował konkurs, w którym wszystkie wymienione atrakcje będzie można wygrać! Na żywo włoskiego artystę posłuchamy w 2024 roku w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Bilety do nabycia na www.biletserwis.pl. 
 
Skromny, przystojny, niebywale utalentowany i uroczy. Taki jest Matteo Bocelli. O jego charyzmie i wszechstronności mogli się już przekonać wszyscy, którzy byli na pierwszych trzech solowych koncertach w Polsce w mijającym roku oraz podczas spontanicznego występu na Rynku Głównym w Krakowie. Matteo naprawdę polubił polską publiczność, czego dowodem jest także jego planowany występ podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów Telewizji Polsat w Chorzowie. Tam artysta zaśpiewa trzy piosenki i przywita z Polakami Nowy Rok. 
 
Ale to nie wszystko. Matteo Bocelli sam wymyślił konkurs, w którym nagrodą dla jego fanów w Polsce będzie spotkanie z nim przed jednym z jego zaplanowanych koncertów w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. – Moglibyśmy zorganizować konkurs, w którym poprosimy ludzi o nagranie coverów moich piosenek! – mówi Bocelli junior, który na chwilę wciela się w rolę Świętego Mikołaja. Zgadza się z tym, że wyzwanie nie należy do najłatwiejszych, ale też sam nie kryje podekscytowania i już nie może się doczekać spotkania ze zwycięzcą. Zobaczcie nagranie. 
 

 
Nagrania coverów piosenek należy przesyłać na adres [email protected] do 15 stycznia 2024 roku. Spośród zgłoszeń wybrane będzie jedno – najciekawsze. Wyłoniony zwycięzca nagrodzony zostanie podwójnym zaproszeniem na koncert w jednym z miast przyszłorocznej trasy koncertowej w Polsce. Będzie miał także możliwość spotkania się bezpośredniego z artystą przed jednym z jego występów. Regulamin konkursu dostępny tutaj.
 
Koncerty Matteo Bocellego odbędą się w Polsce w  2024 roku: 
20 czerwca – Sala Ziemi Poznań Congress Center
22 czerwca – ICE Kraków Congress Centre
27 czerwca – Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
Bilety można kupić na www.biletserwis.pl. Organizatorem polskiej trasy artysty jest agencja Prestige MJM. 
 
 
 
 
                                          Regulamin konkursu: REGULAMIN KONKURSU
 
Spotkaj się z Matteo Bocellim
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Spotkaj się z Matteo Bocellim” i jest zwany dalej: „Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest PRESTIGE MJM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim kod pocztowy 63-400 przy ul. Poznańskiej 72 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000461736, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, REGON: 300993641, NIP: 6080082025;
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook: fb/prestigemjm, stronywww.prestigemjm.com oraz wysłany jako newsletter do mediów od dnia publikacji regulaminu: tj. od dnia 21.12.2023 roku do 15.01.2024 roku.
 
§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) w konkursie można wziąć udział solo lub w parze.
 
§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
 
1.Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) niezbędne jest posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) przedstawienie realizacji autorskiego nagrania jednego z utworów własnych Matteo Bocellego, poprzez przesłanie go w formacie mp4 lub mov na adres e-mail: [email protected].
 
 
§ 4
NAGRODY
 
1. Nagrodami w konkursie są: 
a) Podwójne zaproszenie na koncert Matteo Bocellego w Polsce. Nagrodzony sam wybierze termin spośród zaproponowanych trzech: 20 czerwca 2024 w Sali Ziemi w Poznaniu, 22 czerwca w ICE Kraków i 27 czerwca w NFM we Wrocławiu.
b) Indywidualne spotkanie z Matteo Bocellim przy okazji jednego z koncertów: 20 czerwca 2024 w Sali Ziemi w Poznaniu, 22 czerwca w ICE Kraków i 27 czerwca w NFM we Wrocławiu
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe historie.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony  mailowo w odpowiedzi na przesłanego maila konkursowego. 
4. Zdobywca nagrody wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska oraz wykorzystanie wizerunku na stronie www.prestigemjm.com jak również na kontach społecznościowych Prestige MJM, a także partnerów medialnych koncertów Matteo Bocellego w Polsce.
 
 
 
§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru 
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 
 
2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 
 
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.prestigemjm.com
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.