Regulamin sprzedaży karnetów na Jarocin Festiwal 2016

22 grudnia 2015

1. Sprzedaż karnetów w cenie 70 PLN przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców gmin: Jarocin, Kotlin, Żerków oraz Jaraczewo. W przypadku mieszkańców gminy Jarocin będzie prowadzona w terminie od 22 grudnia 2015 roku od godziny 10:00 do 17 stycznia 2016 roku do godziny 18:00. Z kolei dla mieszkańców gmin: Żerków, Kotlin oraz Jaraczewo sprzedaż będzie prowadzona od 1 lutego 2016 roku od godziny 10:00 do 14 lutego 2016 roku do godziny 18:00.


2. Warunkiem sprzedania karnetu w cenie 70 PLN jest okazanie przez kupującego dowodu tożsamości (dowodu osobistego bądź legitymacji uczniowskiej), na podstawie którego będzie można stwierdzić miejsce zamieszkania właściciela na terenie gminy Jarocin (w przypadku dowodu osobistego będzie to fakt wydania go przez burmistrza Jarocina) lub powiatu jarocińskiego (w przypadku dowodu osobistego będzie to fakt wydania go przez wójta lub burmistrza jednej z trzech gmin: Kotlin, Żerków lub Jaraczewo).


3. Karnet przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców gmin: Jarocin, Kotlin, Żerków oraz Jaraczewo jest karnetem imiennym. Oznacza to, że na blankiecie karnetu znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska właściciela oraz nr PESEL i tylko on będzie miał prawo skorzystać z karnetu. Ma to uniemożliwić odsprzedanie karnetu osobom trzecim.


4. Aby zamienić karnet na opaskę umożliwiającą wstęp na teren festiwalu w dniach trwania festiwalu należało będzie stawić się w punkcie opaskowania dedykowanym mieszkańcom gmin: Jarocin, Żerków, Kotlin oraz Jaraczewo z dowodem tożsamości, na podstawie którego będzie można zweryfikować prawdziwość danych widniejących na karnecie. Poprawna weryfikacja będzie warunkiem otrzymania opaski upoważniającej do wstępu na teren festiwalu.


5. Zakup karnetu przeznaczonego wyłącznie dla mieszkańców gmin: Jarocin, Kotlin, Żerków oraz Jaraczewo oznacza zgodę kupującego na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Regionalne w Jarocinie, Spichlerz Polskiego Rocka oraz agencję Presitge MJM.