8 lutego 2021

Prestige MJM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa otrzymała grant o wartości 78.057,87 zł. Wsparcia udzielono w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Grantodawcą była Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., która w ramach przeprowadzonego przez siebie postępowania konkursowego przekazała mikro- i małym przedsiębiorcom z Wielkopolski wsparcie w postaci grantów na utrzymanie płynności finansowej, w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią SARS-CoV-2.