2 września 2014

Agencja Prestige MJM informuje, że wnioski o akredytacje na koncert IL Divo, który odbędzie się 28 września w hali Atlas Arena w Łodzi, można składać do 15 września. Zapytania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.