Akredytacje dla dziennikarzy na koncert Jennifer Lopez

18 września 2012

Firma Prestige MJM informuje przedstawicieli środków społecznego przekazu, że wnioski akredytacyjne w związku z koncertem Jennifer Lopez na PGE ARENIE będą przyjmowane do 19 września do godziny 12:00. Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.